Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tập huấn “xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”

Chính sách - Chiến lược Chính sách - Chiến lược

Đồng Tháp tập huấn “xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ngày 30/11/2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp (Chi cục) đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” bằng hình thức trực tuyến.

Hình ảnh slide minh họa trong Bài giảng của GV.Phan Minh Hải

Ông Võ Hồng Vân, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ: “xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng trong Đề án 996 của Chính phủ. Trên cơ sở Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp (CTĐBĐL), đây là khóa Tập huấn đầu tiên phổ biến về CTĐBĐL trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, do đó có nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có được cái nhìn tổng quan, hiểu rõ khái niệm, thuật ngữ khá mới mẻ và các vấn đề liên quan như: thế nào là đảm bảo đo lường? lợi ích của việc đảm bảo đo lường? những công đoạn nào trong quy trình sản xuất, kinh doanh cần đảm bảo đo lường? Phương pháp phân tích để phát hiện những đối tượng, quá trình chưa đảm bảo đo lường (không phù hợp, không hợp lý, không tuân thủ gây ra lãng phí và tổn thất), cũng như biện pháp kiểm soát... Do đó, mục đích chính của lớp tập huấn này là nhằm cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cho doanh nghiệp nhận diện và đánh giá thực trạng trong quá trình sản xuất, kinh doanh có những hoạt động nào cần phải đảm bảo đo lường để xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới, khắc phục, hoàn thiện và cải tiến để kiểm soát các hoạt động tốt hơn”.

Trong thời lượng một ngày tập huấn, Giảng viên Phan Minh Hải thuộc Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đã cung cấp những kiến thức nền tảng, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Các học viên gồm có: cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân viên kỹ thuật của 50 cơ quan/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được mời đều có kết nối trực tuyến đến khóa học và đã tham gia rất tích cực, xuyên suốt trong khoảng thời gian diễn ra tập huấn.

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, Ông Võ Hồng Vân cho biết: mặc dù, kết quả tập huấn đạt được nhiều tín hiệu tích cực ngoài mong đợi, tuy nhiên để CTĐBĐL thực sự đi vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, sắp tới Chi cục dự kiến sẽ tổ chức nhiều khóa tập huấn chuyên sâu liên quan CTĐBĐL nói riêng và công tác đo lường nói chung, để nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân viên kỹ thuật tại các cơ quan/doanh nghiệp, mục tiêu đào tạo chúng tôi hướng đến là hỗ trợ các học viên từ chỗ “biết vấn đề” đến “hiểu thực trạng” rồi sau cùng là có phương pháp  “áp dụng vào thực tiễn” mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Vân chia sẻ thêm “Nhằm tiếp thu những ý kiến góp ý của học viên, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Chi cục đã tổ chức khảo sát ý kiến, nhận xét đánh giá của các học viên ngay sau khi kết thúc khóa tập huấn”.

Theo kết quả khảo sát thống kê chúng tôi nhận được của Chi cục cung cấp cho thấy, rất nhiều học viên khẳng định đã tiếp thu khá tốt những kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng trong thực tiễn công việc, đồng thời họ đã đánh giá rất cao sự cần thiết của những nội dung được tập huấn đối với các hoạt động của cơ quan/doanh nghiệp đang công tác.

Hình ảnh một số kết quả khảo sát ý kiến học viên tham gia khóa tập huấn:

 

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý, nhân viên kỹ thuật của các doanh nghiệp tham gia khóa tập huấn, đã bày tỏ mong muốn được tham gia những khóa tập huấn liên quan đến các nội dung như: Xây dựng phương pháp đo lường, kiểm tra nội bộ; Đào tạo kỹ năng quản lý thiết bị đo lường/thử nghiệm…Và đề nghị Chi cục tiếp tục tổ chức triển khai trong thời gian tới.

Hồng Ly – Chi cục TĐC Đồng Tháp