Xuất bản thông tin

null Phát triển kỹ năng ứng dụng đa phương tiện trong dạy và học lịch sử ở trường Trung học tỉnh Đồng Tháp

Nội dung:

Số đăng ký KQ

08/2021/KQNC-SKHCN

Tên nhiệm vụ

Phát triển kỹ năng ứng dụng đa phương tiện trong dạy và học lịch sử ở trường Trung học tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức chủ trì

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan chủ quản

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cơ sở

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Lý Thị Xuân Hồng

Lĩnh vực nghiên cứu

503. Khoa học giáo dục

Số trang

88tr + phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

24 tháng (07/2019 – 07/2021)

Kinh phí

190.3 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Đánh giá thực trạng dạy và học Lịch sử, ứng dụng đa phương tiện trong dạy học Lịch sử ở trường Trung học.

- Đề xuất các nhóm giải pháp để phát huy hiệu quả kỹ năng ứng dụng đa phương tiện trong dạy và học Lịch sử ở trường Trung học.

- Xây dựng bộ lọc liệu đa phương tiện để phát huy việc dạy và học môn Lịch sử ở trường Trung học.

Kết quả nghiên cứu

- Đề tài góp phần làm phong phú thêm lý luận dạy học bộ môn về sử dụng kỹ thuật, phương tiện dạy học ở trường trung học, nhất là việc sử dụng đa phương tiện trong dạy học Lịch sử ở các trường THCS, THPT.

- Góp phần tạo chuyển biến trong dạy và học Lịch sử hiệu quả hơn, nhất là giai đoạn cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học; tạo niềm đam mê, yêu thích môn học, nhất là bộ môn Lịch sử. Góp phần giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương.

- Từ việc nâng cao năng lực nghiên cứu góp phần thực tiễn nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách.

Từ khoá

Lịch sử; đa phương tiện; trung học; Cao Lãnh; Đồng Tháp

Nơi lưu trữ

Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2021-008

Trạng thái

Đã nghiệm thu