Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu sản xuất trà hòa tan từ cây cỏ bắc Leersia hexandra.

Nội dung:

Số đăng ký KQ

 03 /2021/KQNC-SKHCN

Tên nhiệm vụ

 Nghiên cứu sản xuất trà hòa tan từ cây cỏ bắc Leersia hexandra.

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan chủ quản

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

 Cấp cơ sở

Chủ nhiệm nhiệm vụ

DS. CKI. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Lĩnh vực nghiên cứu

3. Khoa học y, dược

Số trang

80tr + phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

08/2019 - 02/2021

Kinh phí

279.9 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất và chế biến thành phẩm trà hòa tan từ cây cỏ bắc Leersia hexandra có nguồn gốc tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu đã phân tích được sơ bộ thành phần hóa học của cỏ bắc ở Tam Nông, Đồng Tháp và đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở của cỏ bắc.

Xây dựng được quy trình sản xuất cỏ bắc bằng phương pháp sấy phun và lần đầu tiên xây dựng được công thức bào chế, quy trình sản xuất trà hòa tan cỏ bắc.

Nghiên cứu đã xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở của trà hòa tan cỏ bắc và thực hiện kiểm nghiệm thành phẩm trà hòa tan cỏ bắc đạt yêu cầu chất lượng.

Thực hiện công bố sản phẩm trà hòa tan cỏ bắc theo quy định và sản phẩm trà hòa tan từ cây cỏ bắc (2.000 gói x 02g) đạt tiêu chuẩn cơ sở đã công bố.

Từ khoá

Trà hòa tancỏ bắc; lúa ma...

Nơi lưu trữ

Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2021-003

Trạng thái

Đã nghiệm thu