Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu đề xuất định hướng bảo tồn, phát triển cây mận Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Số đăng ký KQ

05/2021/KQNC-SKHCN

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất định hướng bảo tồn, phát triển cây mận Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Trường Đại học Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan chủ quản

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cơ sở

Chủ nhiệm nhiệm vụ

TS. Nguyễn Kim Búp

Lĩnh vực nghiên cứu

401. Trồng trọt

Số trang

124tr+phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

04/2019 - 04/2021

Kinh phí

175.9 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Đánh giá đúng thực trạng sản xuất cây mận Hòa An;

- Xác định được di truyền cây mận Hòa An;

- Xây dựng được quy trình canh tác rải vụ trên mận Hòa An;

- Đề xuất được định hướng phát triển cây mận Hòa An phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu xác định được thực trạng canh tác mận Hòa An; Xác định được di truyền của mận Hòa An và xây dựng được quy trình xử lý ra hoa trên mận Hoad An.

Từ khoá

Mận Hòa Ancây mậncanh tác; Hòa AnTP. Cao LãnhĐồng Tháp

Nơi lưu trữ

Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2021-005

Trạng thái

Đã nghiệm thu