Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chạch cơm (Macrognathus siamensis) tại tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Số đăng ký KQ

06/2021/KQNC-SKHCN

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chạch cơm (Macrognathus siamensis) tại tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Trường Đại học Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

UBND Tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan chủ quản

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cơ sở

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Nguyễn Hữu Tân

Lĩnh vực nghiên cứu

405. Thuỷ sản

Số trang

45tr+phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)


      11/2018 - 12/2020

Kinh phí (triệu đồng)

251.8

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Xây dựng được quy trình sản xuất giống cá chạch cơm;

- Xây dựng được quy trình nuôi thương phẩm cá chạch cơm;

- Xây dựng được mô hình nuôi thương phẩm cá chạch cơm đạt hiệu quả kinh tế.

Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã xây dựng được quy trình sản xuất giống cá chạch cơm và quy trình nuôi thương phẩm cá chạch cơm.

Đã hướng dẫn cho hộ ông Bùi Văn Nắm từ khâu chọn cá bố mẹ, pha thuốc kích dục tố, tiêm cá và cho sinh sản, ấp trứng và ương cá.

Từ khoá

Cá chạch cơmgiốngthương phẩmCao LãnhChâu ThànhĐồng Tháp.

Nơi lưu trữ

Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2021-006

Trạng thái

Đã nghiệm thu