Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7: Thi công cải tạo Trụ sở làm việc (bao gồm tất cả các hạng mục công trình; hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công trình:máy lạnh, bình chữa cháy) thuộc dự án Cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7: Thi công cải tạo Trụ sở làm việc (bao gồm tất cả các hạng mục công trình; hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công trình:máy lạnh, bình chữa cháy) thuộc dự án Cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ