Xuất bản thông tin

Đầu tư vào Đồng Tháp

Nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai nhanh dự án, khi đầu tư vào các Khu công nghiệp của Tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Trụ sở Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Tháp. Lệ phí hành chính thực hiện theo quy định hiện hành.

2 / 5
3 / 5
4 / 5
ĐẦU TƯ VÀO ĐỒNG THÁP CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG ĐỒNG THÁP THUẦN KHIẾT
NHƯ HỒN SEN

Danh mục chính Menu

ĐẦU TƯ VÀO ĐỒNG THÁP

ĐẦU TƯ VÀO ĐỒNG THÁP

Đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp

Ứng dụng lồng nhau

THÔNG TIN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

THÔNG TIN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Đấu thầu, Thẩm định

Đấu thầu, Thẩm định

Banner 51UV

banner gopy

Banner Bộ thủ tục hành chính và dịch vụ công

Ứng dụng lồng nhau

Môi trường đầu tư và kinh doanh

Môi trường đầu tư và kinh doanh

Tin tức

Ứng dụng lồng nhau

Banner Số điện thoại đường dây nóng

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

Banner Danh mục thông tin phải được công khai

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Cổng Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

Banner AVFTA

Banner Hiệp định CPTPP

KHĐT - Banner Liên kết website