Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 137/SKHĐT-HTĐT 20/01/2021 góp ý báo cáo công tác năm 2020 của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị
2 136/SKHĐT-HTĐT 20/01/2021 góp ý dự thảo Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn Kết nối du lịch giữa Tp HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL lần thứ 2 năm 2021
3 138/SKHĐT-ĐTTĐ 20/01/2021 tham gia ý kiến thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Thiết bị truyền hình KTS
4 131/SKHĐT-TH 20/01/2021 v đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về thành viên Hội đồng, Tổ Công tác, Ban Cố vấn lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030
5 134/SKHĐT-ĐKKD 20/01/2021 ý kiến đóng góp Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
6 132/SKHĐT-HTDNKN 20/01/2021 đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021
7 135/SKHĐT-VP 20/01/2021 đề xuất khen thưởng công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
8 133/SKHĐT-VP 20/01/2021 Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, điều hành hoạt động và xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 03/BC-SKHĐT 19/01/2021 B/c tình hình đăng ký kinh doanh các doanh nghiệp
10 02/BC-SKHĐT 19/01/2021 B/c tổng hợp tình hình đăng ký hộ kinh doanh các huyện, thị xã, thành phố
11 123/SKHĐT-HTĐT 19/01/2021 góp ý dự thảo Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
12 128/SKHĐT-NV 19/01/2021 góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, chế độ chính sách, cơ quan quản lý đối với nhân viên y tế khóm, ấp
13 126/SKHĐT-ĐTTĐ 19/01/2021 tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14 129/SKHĐT-NV 19/01/2021 v mời họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ, nhà xe, nhà Đội cảnh vệ thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh
15 125/SKHĐT-HTĐT 19/01/2021 v đề nghị cho ý kiến điều chỉnh đầu tư dự án Nhà máy gạch men Hà Thanh tại huyện Tam Nông của Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh (lần 2)
16 130/SKHĐT-HTĐT 19/01/2021 xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về dự án Trung tâm hội nghị khoa học và du lịch hoang dã Tràm Chim tại huyện Tam Nông
17 127/SKHĐT-ĐTTĐ 19/01/2021 áp dụng hình thức tự thực hiện cho gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng
18 122/SKHĐT-HTĐT 19/01/2021 đề nghị cho ý kiến khắc phục dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác thải Đập Đá
19 124/SKHĐT-HTĐT 19/01/2021 đề nghị cho ý kiến về trả lời kiến nghị Công ty CP thực phẩm One One miền Nam
20 121/SKHĐT-ĐTTĐ 18/01/2021 BC thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dựán Mở rộng đường ĐT849 đoạn từ ĐT848 đến Quốc lộ 80