Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2069/SKHĐT-TH 27/08/2020 đề nghị phối hợp xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng UBND Tỉnh
2 1315/KL-SKHĐT 01/06/2020 Kết luận thanh tra việc chấp hành thực hiện pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2018 tại UBND huyện Cao Lãnh
3 656/KL-SKHĐT 27/03/2020 Kết luận thanh tra việc chấp hành thực hiện pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2018 tại UBND huyện Lai Vung
4 591/KL- SKHĐT 24/03/2020 Việc chấp hành thực hiện pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2018 tại UBND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
5 136/KL- SKHĐT 17/01/2020 Việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại Công ty Cổ phần Gia Bình Hồng năm 2018.
6 92/KL- SKHĐT 13/01/2020 Kết luận Thanh tra Việc Chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Cuộc Sống Mới năm 2018.
7 93/KL- SKHĐT 13/01/2020 Kết luận thanh tra Việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Hải Sản Sạch năm 2018.
8 83/KL- SKHĐT 10/01/2020 Việc Chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tầm nhìn Nanotech năm 2018.
9 34/KL- SKHĐT 07/01/2020 Việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Dương Phúc Khang năm 2018.
10 33/KL- SKHĐT 07/01/2020 Việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Lam Vân năm 2018.
11 35/KL- SKHĐT 07/01/2020 Việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Nông Sản Hoàng Phúc năm 2018.
12 37/KL- SKHĐT 07/01/2020 Việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tuyết Minh năm 2018.
13 36/KL- SKHĐT 07/01/2020 Việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Trường An năm 2018.
14 14/KL- SKHĐT 03/01/2020 Việc Chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thanh Long Đồng Tháp năm 2018.
15 15 /KL- SKHĐT 03/01/2020 Việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thựcThiên Khánh Đồng Tháp năm 2018.
16 16 /KL- SKHĐT 03/01/2020 Việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Thanh Hùng Phát năm 2018.
17 08/KL- SKHĐT 02/01/2020 Kết luận thanh tra việc chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại Công ty TNHH Thắng Long năm 2018.
18 3164/KL- SKHĐT 20/12/2019 Kết luận thanh tra Việc Chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Vĩnh Ký Lai Vung năm 2018.
19 3166/KL- SKHĐT 20/12/2019 Việc Chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ ĐT Thanh Hà năm 2018.
20 3165/KL- SKHĐT 20/12/2019 Việc Chấp hành thực hiện pháp luật của Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thanh Danh năm 2018.