Xuất bản thông tin

null TB kết quả kỳ tuyển dụng Kế toán viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

TB kết quả kỳ tuyển dụng Kế toán viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả đến các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng Kế toán viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Mời xem chi tiết thông báo tại đây.