Xuất bản thông tin

null Đa dạng các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Đa dạng các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 1629/KH-SVHTTDL ngày 27/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2022, với chủ đề: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”.

Theo đó, thời gian tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6/2022; Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ từ ngày 15/5 đến hết ngày 30/6/2022.  

Các ngành và địa phương thực hiện các hình thức tuyên truyền đa dạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: viết tin, bài về vai trò, ý nghĩa của gia đình, công tác PCBLGĐ, lịch sử của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; giới thiệu những gia đình tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay về xây dựng gia đình hạnh phúc, PCBLGĐ; phê phán hành vi bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, bạo hành trẻ em… đăng trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã; tuyên truyền cổ động trực quan: tổ chức xe hoa cổ động, treo băng rôn, panô, khẩu hiệu, đèn Led, bảng tin cộng đồng... tại trụ sở cơ quan, trường học, các khu, điểm du lịch, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư.     

Khẩu hiện tuyên truyền (hình ảnh do Bộ VHTT&DL cung cấp)

Đặc biệt, năm nay là dịp tổ chức Họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã (cấp tỉnh tổ chức 03 năm/lần, cấp huyện tổ chức 02 năm/lần và cấp xã tổ chức 01 năm/lần) nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Theo đó, cấp huyện và cấp xã sẽ tổ chức Họp mặt trong tháng 6/2022, xét chọn những gia đình đạt chuẩn văn hóa, gia đình cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị 05 năm liên tục (2017 – 2021); có đóng góp tích cực, tiêu biểu trên các lĩnh vực: làm kinh tế giỏi; tham gia Hội quán, Khởi nghiệp, Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; gia đình học tập; gia đình nền nếp; tham gia Đề án phát triển du lịch, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, có hoạt động từ thiện, nhân đạo đóng góp xã hội hóa... Sau khi các hộ gia đình được biểu dương ở cấp xã sẽ xét chọn tham dự cấp huyện và tiến tới tham dự Họp mặt cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2022, lồng ghép với Hội thi Gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2022 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và toàn xã hội đối với công tác gia đình; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.

Tài Linh