Xuất bản thông tin

null Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm, làm việc tại Bảo tàng Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm, làm việc tại Bảo tàng Đồng Tháp

Vừa qua, bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cùng Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở đã đến thăm và làm việc tại Bảo tàng Đồng Tháp.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ông Nguyễn Minh Phước - Giám đốc Bảo tàng Đồng Tháp báo cáo sơ lược về tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, đặc biệt là công tác bảo quản, giữ gìn, tôn tạo, trưng bày tài liệu, hiện vật và phát huy giá trị di sản văn hóa văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nêu lên những khó khăn, vướng mắc của Bảo tàng trong thời gian qua. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu phát biểu ghi nhận những nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc, viên chức, người lao động Bảo tàng đã chủ động vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Giám đốc Sở tin tưởng và kỳ vọng tập thể Ban Giám đốc, viên chức, người lao động Bảo tàng tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung tay đưa Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục trở thành nơi giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, tôn vinh, giới thiệu giá trị vùng đất và con người Đất Sen Hồng, là điểm đến tham quan thú vị cho du khách trong và ngoài Tỉnh.

Ảnh chụp toàn thể tại Kho Mở Bảo Tàng Đồng Tháp

                                                                                                                           Việt Tuyền