Xuất bản thông tin

null Góp ý dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ các tài năng, nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Tháp

Góp ý Góp ý

Góp ý dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ các tài năng, nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Tháp

Mời xem chi tiết văn bản dự thảo tại đây.

Ý kiến đóng góp về dự thảo các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết vui lòng gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến ngày 05/11/2022 để tổng hợp hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân Tỉnh.