Xuất bản thông tin

null Thông báo danh sách các trường hợp không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo danh sách các trường hợp không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Ngày 24/10/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 3278/TB-SVHTTDL danh sách các trường hợp không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.