Xuất bản thông tin

null Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Ngày 26/10/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 3320/TB-SVHTTDL danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.