Xuất bản thông tin

null Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 (ngày 24/11/2022)

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 (ngày 24/11/2022)

Ngày 10/11/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 3540/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.