Xuất bản thông tin

null Thông báo tạm hoãn thời gian xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đối với chức danh Huấn luyện viên

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tạm hoãn thời gian xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đối với chức danh Huấn luyện viên

Ngày 18/11/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 3695/TB-SVHTTDL tạm hoãn thời gian xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đối với chức danh Huấn luyện viên.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.