Xuất bản thông tin

null Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 (Chức danh Huấn luyện viên hạng III)

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 (Chức danh Huấn luyện viên hạng III)

Ngày 19/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 4149/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 (Chức danh Huấn luyện viên hạng III).

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.