Xuất bản thông tin

null TB thể lệ cuộc thi tuyển chọn phác thảo Tượng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

Chi tiết bài viết Thông báo

TB thể lệ cuộc thi tuyển chọn phác thảo Tượng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

Ngày 09/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 1662/TB-SVHTTDL về thể lệ cuộc thi tuyển chọn phác thảo Tượng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy.

Mời các cá nhân, nhóm tác giả, họa sĩ, kiến trúc sự, nhà điêu khắc… xem chi tiết thông báo tại đây.