Xuất bản thông tin

null TB v/v công nhận kết quả viên chức trúng tuyển bổ sung Kế toán viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

TB v/v công nhận kết quả viên chức trúng tuyển bổ sung Kế toán viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo kết quả viên chức trúng tuyển bổ sung Kế toán viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Mời xem chi tiết thông báo tại đây.