Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL

Ngày 06/3/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 511/TB-SVHTTDL về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.