Xuất bản thông tin

null Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi ''Đại sứ Văn hóa đọc'' năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi ''Đại sứ Văn hóa đọc'' năm 2020

“Đại sứ Văn hóa đọc” là cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần vào việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Tại Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi. Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường THPT có dạy giáo dục thường xuyên và sinh viên cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thí sinh tham gia cuộc thi bằng cách chọn trả lời 02 câu hỏi theo đề thi do Ban tổ chức đưa ra. Thời gian nhận bài từ ngày 15/3/2020 đến ngày 15/6/2020.

Cuộc thi giúp khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, tỉnh nhà Đồng Tháp nói riêng, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Thông tin cụ thể về cuộc thi được niêm yết tại bảng Thông báo Thư viện tỉnh, đăng trên website, fanpage Thư viện tỉnh. Thân mời quý bạn đọc tham gia!