Xuất bản thông tin

null CV 3115/SVHTTDL-KHTC công khai tình hình sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

CV 3115/SVHTTDL-KHTC công khai tình hình sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngày 27/11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 3115/SVHTTDL-KHTC về việc tình hình sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Mời xem chi tiết Công văn tại đây.