Xuất bản thông tin

null Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn kiến thức du lịch

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo chiêu sinh Lớp tập huấn kiến thức du lịch

Nhằm từng bước chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, các khu di tích, điểm tham quan du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch. Đồng thời hỗ trợ, đào tạo về nghiệp vụ du lịch cho cán bộ và người dân tại các địa phương, để từng bước phục vụ khách du lịch ngày càng chuyên nghiệp, góp phần tạo sức cạnh tranh cho du lịch Đồng Tháp trong thời gian tới.

1. Lớp Tập huấn kiến thức du lịch cho người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch.

Thời gian tổ chức:  từ ngày 05/5 đến ngày 07/5/2021

Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 03, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh.

 Đối tượng tham dự: Doanh nghiệp du lịch, lữ hành, vận chuyển, khu di tích, điểm du lịch; Cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch (gồm phương tiện vận chuyển khách bằng đường bộ, đường thủy nội địa và xe điện); Người lao động, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức về nghiệp vụ du lịch.

2. Lớp Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Thời gian tổ chức: từ ngày 17/5 đến ngày 21/5/2021.

Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 03, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh.

Đối tượng tham dự: Doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khu di tích, điểm du lịch; Làng nghề thủ công có kết hợp phục vụ khách du lịch; Nhân viên đang làm công tác thuyết minh, hướng dẫn viên du lịch tại các khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh; Câu lạc bộ hướng dẫn viên, CLB Di sản văn hóa; Người lao động, sinh viên có nhu cầu trang bị kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Phòng QLDL – Sở VHTTDL