Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 1

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 1

Ngày 29/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 969/TB-SVHTTDL về kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 – đợt 1.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.