Xuất bản thông tin

null Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 1

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 1

Ngày 29/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 970/TB-SVHTTDL về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 – đợt 1.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.