Xuất bản thông tin

null TB triệu tập TS đủ điều kiện dự tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức các ĐV nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 2

Chi tiết bài viết Thông báo

TB triệu tập TS đủ điều kiện dự tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức các ĐV nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 2

Ngày 31/5/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 1224/TB-SVHTTDL triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.