Xuất bản thông tin

null TB tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc tại KDT Xẻo Quít

Chi tiết bài viết Thông báo

TB tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc tại KDT Xẻo Quít

Ngày 21/6/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 115/TB-DTXQ về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.