Xuất bản thông tin

null TB công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của KDT Xẻo Quít năm 2021

Chi tiết bài viết Thông báo

TB công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của KDT Xẻo Quít năm 2021

Ngày 22/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 130/TB-HĐTD về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Khu di tích Xẻo Quít năm 2021.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.