Xuất bản thông tin

null QĐ Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 - đợt 2

Chi tiết bài viết Thông báo

QĐ Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 - đợt 2

Ngày 27/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 320/QĐ-SVHTTDL về phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.