Xuất bản thông tin

null QĐ v/v thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Cẩm Tú

Chi tiết bài viết Thông báo

QĐ v/v thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Cẩm Tú

Ngày 16/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ban hành Quyết định số 400/QĐ-SVHTTDL v/v thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Cẩm Tú.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.