Xuất bản thông tin

null Sở VHTT&DL phát động đợt thi đua chuyên đề “Phát triển sản phẩm du lịch gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương”

Chi tiết bài viết Thông báo

Sở VHTT&DL phát động đợt thi đua chuyên đề “Phát triển sản phẩm du lịch gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương”

Ngày 16/4/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 825/KH-SVHTTDL phát động đợt thi đua chuyên đề “Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương” năm 2020.

Mời xem chi tiết Kế hoạch tại đây.