Xuất bản thông tin

null Thông báo Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển công tác tại Sở VHTT&DL năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển công tác tại Sở VHTT&DL năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-SVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.