Xuất bản thông tin

null TB v/v gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

TB v/v gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, để tạo điều kiện mở rộng nguồn tuyển dụng và thu hút thêm nhiều ứng viên dự tuyển, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2020 (thứ sáu).

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.

Mời xem chi tiết Thông báo 511/TB-SVHTTDL - 06/03/2020 tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 tại đây.