Thông tin giới thiệu Sở

BAN GIÁM ĐỐC SỞ:
1.  Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thương
Điện thoại: 0277 3852382 – 0903 151909
Email:  nnthuong@dongthap.gov.vn
2. Phó Giám đốc: Ngô Quang Tuyên
Điện thoại: 0277 3853156 – 0913 887607
Email: nqtuyen@dongthap.gov.vn
3. Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Lý
Điện thoại: 0277 3872383 – 0945 168968
Email: huulythapsen@gmail.com
4. Phó Giám đốc: Nguyễn Bình Minh
Điện thoại: 0277 3853034 – 0913 938285
Email: binhminh.cldt@gmail.com
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:
1. Văn phòng - Điện thoại: 0277 3851869
- Fax: 0277 3851887
- Email: vanphongsvhttdl@dongthap.gov.vn 
hoặc svhttdl@dongthap.gov.vn
2. Thanh tra Sở - Điện thoại: 0277 3852228
- Email: thanhtravhttdl@dongthap.gov.vn
3. Phòng Kế hoạch – Tài chính - Điện thoại & Fax: 0277 3854526
- Email: taichinhvhttdl@dongthap.gov.vn
4. Phòng Quản lý Văn hóa - Điện thoại: 0277 3874778
- Email: nghiepvuvanhoa@dongthap.gov.vn
- Điện thoại:0277 3855184
- Email: xaydungdoisong@dongthap.gov.vn
- Điện thoại: 0277 3877047
- Email: phongdsvh.svhttdl@dongthap.gov.vn
5. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao - Điện thoại: 0277 3851215
- Email: nghiepvutdtt@dongthap.gov.vn
6. Phòng Quản lý Du lịch - Điện thoại: 0277 3921049
- Email: nghiepvudulich@dongthap.gov.vn
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:
8. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh - Địa chỉ: Số 086, QL30, An Bình, Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại & Fax: 0277 3851051
- Email: ttvhda.dt@dongthap.gov.vn
3. Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: 162 Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277 3851342
- Fax: 0277 3874983
- Email: baotang@dongthap.gov.vn
4. Thư viện Đồng Tháp - Địa chỉ: Số 05, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277 3871588
- Email: thuvien@dongthap.gov.vn
- Website: http://www.thuviendongthap.com/
1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - Địa chỉ:Số 03, đường Duy Tân, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277 3857339
- Fax: 0277 3853154
- Email: tthltd.tdtt@dongthap.gov.vn
9. Khu Di tích Gò Tháp - Địa chỉ: Ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277 3960071
- Email: banquanlykhuditichgothap@dongthap.gov.vn
6. Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc - Địa chỉ: 137 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277 3851259
- Fax: 0277 3874745
- Email: ditichnss@dongthap.gov.vn
7. Khu Di tích Xẻo Quít - Địa chỉ: Ấp 4, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại & Fax: 0277 3910297
- Email: xeoquyt@dongthap.gov.vn

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu