Lãnh đạo Sở

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

       

 

 

 

Giám đốc Huỳnh Thị Hoài Thu

- Ngày tháng năm sinh: 26/12/1977

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán:  Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ khoa học chính trị chuyên ngành chính trị học, Cử nhân khoa học ngành giáo dục chính trị

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0913 841559

- Email: thuhoaicaolanh@gmail.com

 

Phó Giám đốc Nguyễn Bình Minh

- Ngày tháng năm sinh: 26/01/1977

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Thể thao

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0913938285

- Email: binhminh.cldt@gmail.com

 

Phó Giám đốc Lê Quang Biểu

- Ngày tháng năm sinh: 28/7/1970

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại di động: 0918393294

- Email: lequangbieu123@gmail.com