Thông tin liên hệ

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Tháp

(3/27/2015 11:10:01 AM) 

       

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: số 03, đường Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 851 869 – Fax: 02773 851 887

Email: svhttdl@dongthap.gov.vn hoặc svhttdl.dongthap@gmail.com

Fanpage Facebook Sở: https://www.facebook.com/svhttdldongthap

 

 

Danh mục chính Menu