Xuất bản thông tin

null Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Nội dung:

Người ký: Nguyễn Xuân Phúc.

Tải về Nghị định 38/2021/NĐ-CP.