VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 182/QĐ-SVHTTDL 22/07/2020 QĐ về việc thành lập nhà thầu gói thầu cấp sách cho hệ thống Thư viện Tỉnh vốn CTMT phát triển văn hóa năm 2020
2 213/QĐ-SVHTTDL 31/08/2020 Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
3 2182/SVHTTDL-KHTC - 28/08/2020 V/v Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Tượng Thiên hộ Võ Duy Dương
4 2178/SVHTTDL-VP - 27/08/2020 V/v cử lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021
5 2167/SVHTTDL-QLVH 27/08/2020 V/v triển khai tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
6 2166/TB-SVHTTDL 27/08/2020 V/v Chiêu sinh Lớp cập nhật kiến thức lịch sử - văn hóa Nam Bộ và Đồng Tháp năm 2020
7 2164/SVHTTDL-QLDL 27/08/2020 V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch nhân Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
8 2163/SVHTTDL-QLVH 27/08/2020 Hướng dẫn Đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào TD ĐKXD ĐSVH
9 2160/SVHTTDL-QLVH 27/08/2020 V/v gửi hồ sơ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2010-2020
10 2155/SVHTTDL-QLVH 26/08/2020 V/v đề nghị điều chỉnh nội dung xác nhận sự kiện lịch sử (Tập kết năm 1954)
11 2179/SVHTTDL-QLDL 27/08/2020 V/v trả lời UBND huyện Tam Nông về chi hỗ trợ cơ sở lưu trú cho Việt Mekong Farmstay
12 2176/SVHTTDL-VP - 27/08/2020 V/v khắc phục, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính quý III năm 2020
13 2165/SVHTTDL-QLVH 27/08/2020 V/v tạm dừng tổ chức Liên hoan Văn nghệ Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp năm 2020
14 2159/SVHTTDL-QLVH 27/08/2020 V/v đề xuất những thành tựu nổi bật, tiêu biểu của ngành VHTTDL giai đoạn 2016 – 2020
15 2158/BC-SVHTTDL 27/08/2020 Báo cáo Công tác thăm dò khảo cổ dự án Đường vành đai Tây Bắc thuộc Khu di tích Gò Tháp
16 2157/SVHTTDL-KHTC 27/08/2020 V/v thẩm định đề cương, dự toán thực hiện giám định chất lượng di tích Dinh Quận, Dinh Cò Tây
17 184/QĐ-SVHTTDL 23/07/2020 QĐ Về việc thành lập Ban trọng tài Hội thao các môn thể thao dân tộc tỉnh Đồng Tháp năm 2020
18 187/QĐ-SVHTTDL 28/07/2020 Quyết định công nhận cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch Nhân Lê
19 192/QĐ-SVHTTDL 31/07/2020 QĐ Về việc triệu tập bổ sung vận động viên môn Vật tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên năm 2020
20 193/QĐ-SVHTTDL 03/08/2020 Quyết định thanh tra quy trình cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh