VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2808/SVHTTDL-QLVH 11/02/2023 V/v tổ chức quán triệt sâu sắc trong toàn Ngành, tích cực tuyên truyền, lan tỏa trong cộng đồng, xã hội về kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 thành công rất tốt đẹp
2 182/QĐ-SVHTTDL 22/07/2020 QĐ về việc thành lập nhà thầu gói thầu cấp sách cho hệ thống Thư viện Tỉnh vốn CTMT phát triển văn hóa năm 2020
3 213/QĐ-SVHTTDL 31/08/2020 QĐ điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
4 2182/SVHTTDL-KHTC - 28/08/2020 V/v Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Tượng Thiên hộ Võ Duy Dương
5 2178/SVHTTDL-VP - 27/08/2020 V/v cử lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021
6 2167/SVHTTDL-QLVH 27/08/2020 V/v triển khai tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
7 2166/TB-SVHTTDL 27/08/2020 V/v Chiêu sinh Lớp cập nhật kiến thức lịch sử - văn hóa Nam Bộ và Đồng Tháp năm 2020
8 2164/SVHTTDL-QLDL 27/08/2020 V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch nhân Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
9 2163/SVHTTDL-QLVH 27/08/2020 Hướng dẫn Đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào TD ĐKXD ĐSVH
10 2160/SVHTTDL-QLVH 27/08/2020 V/v gửi hồ sơ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2010-2020
11 2155/SVHTTDL-QLVH 26/08/2020 V/v đề nghị điều chỉnh nội dung xác nhận sự kiện lịch sử (Tập kết năm 1954)
12 2179/SVHTTDL-QLDL 27/08/2020 V/v trả lời UBND huyện Tam Nông về chi hỗ trợ cơ sở lưu trú cho Việt Mekong Farmstay
13 2176/SVHTTDL-VP - 27/08/2020 V/v khắc phục, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính quý III năm 2020
14 2165/SVHTTDL-QLVH 27/08/2020 V/v tạm dừng tổ chức Liên hoan Văn nghệ Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp năm 2020
15 2159/SVHTTDL-QLVH 27/08/2020 V/v đề xuất những thành tựu nổi bật, tiêu biểu của ngành VHTTDL giai đoạn 2016 – 2020
16 2158/BC-SVHTTDL 27/08/2020 Báo cáo Công tác thăm dò khảo cổ dự án Đường vành đai Tây Bắc thuộc Khu di tích Gò Tháp
17 2157/SVHTTDL-KHTC 27/08/2020 V/v thẩm định đề cương, dự toán thực hiện giám định chất lượng di tích Dinh Quận, Dinh Cò Tây
18 184/QĐ-SVHTTDL 23/07/2020 QĐ Về việc thành lập Ban trọng tài Hội thao các môn thể thao dân tộc tỉnh Đồng Tháp năm 2020
19 187/QĐ-SVHTTDL 28/07/2020 Quyết định công nhận cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch Nhân Lê
20 192/QĐ-SVHTTDL 31/07/2020 QĐ Về việc triệu tập bổ sung vận động viên môn Vật tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên năm 2020