Xuất bản thông tin

null Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện công tác năm 2023.

Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện công tác năm 2023.

Chiều ngày 03/03/2023, Trung tâm Y tế Tháp Mười  tổ chức Hội nghị. Chủ trì hội nghị BSCKII Nguyễn Phong Thương - GĐ TTYT, có 27 người tham dự; trong đó Ban Giám đốc, Trưởng các Khoa, Phòng và Trưởng các Trạm Y tế xã, thị trấn.

Nội dung cam kết thực hiện như sau:
1. Thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp Tỉnh;
2. Tạo dựng hình ảnh người cán bộ Y tế đất Sen hồng;
3. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế;
4. Triển khai, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế;
5. Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”;
6. Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế;
7. Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm bệnh trong cơ sở y tế

BSCKII Nguyễn Phong Thương kết luận chỉ đạo hội nghị:
Ngay từ đầu năm 2023 các Khoa, Phòng và Trạm Y tế chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai, phân công chức năng, nhiệm cụ thể, theo dõi tiến độ thực hiện hàng tháng, quí, có sơ kết và tổng kết. Thực hiện tốt phần mềm mới để theo dõi xử lý văn bản kịp thời.

Trong không khí trang trọng và trách nhiệm Trưởng các Khoa, phòng và Trưởng các Trạm Y tế. Giám đốc Trung tâm Y tế kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức quyết tâm  hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Phòng Dân số & Truyền thông - Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười

Tin liên quan