Xuất bản thông tin

null Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2023