Xuất bản thông tin

null Đảng ủy Trung tâm Y tế Tháp Mười tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Trung tâm Y tế nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Trung tâm Y tế Tháp Mười tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Trung tâm Y tế nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2023 Đảng ủy Trung tâm Y tế tổ chức Hội nghị Sơ kêt giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Trung tâm Y tế nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự hội nghi có ông Phan Duy Thanh, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy; ông Trần Minh Cường, huyên ủy viên, phó Trưởng Ban tổ chức huyện ủy và đồng chí Đoàn Thanh Nhịn chuyên viên ban tuyên giáo huyện ủy.

Trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ Trung tâm Y tế đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiêm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân huyện nhà; hàng năm đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nổi bật là công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, sốt xuất huyết và tay chân miệng. Kịp thời khống chế và từng bước đẩy lùi không để dịch lớn xảy ra.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay Đảng bộ Trung tâm Y tế đã lãnh đao triển khai thưc hiện các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đạt kết quả cao, công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, công tác khám chữa bệnh ban đầu được quan tâm. Có 7/10 chỉ tiêu đã đạt Nghị quyết Đại hội đề ra:
- Duy trì 100% trạm Y tế có các chức danh: Bác sỹ, nữ hộ sinh, Y sỹ YHCT, dượ sỹ trung học và Chuyên trách dân số.
- Các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đạt từ 90% trở lên.
- Phấn đấu 7/13 trạm Y tế có 02 bác sỹ.
- Duy trì 100% trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã.
- Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt từ 50% trở lên và tỷ lệ sàng lọc sau sinh đạt từ 80% trở lên.
- 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiêm vị trở lên. Đảng ủy hoàn thành tốt nhiêm vụ trở lên.
- Công đoàn cơ sở, chi đoàn hàng năm được cấp trên đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Còn 3/10 chỉ tiêu chưa đạt là: Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; Thực hiện thu gom rác thải Y tế đạt 100% trong phạm vi huyện; 100% khóm ấp có 02 nhân viên Y tế.

Về công tác xây dưng Đảng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác. Hằng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiêm vụ trở lên, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sức nhiêm vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát đến các đảng viên đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng và đảng viên để phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại Đảng bộ Trung tâm Y tế đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là:
-Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên và các Chương trình hành động hàng năm của Đảng ủy; Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Nâng cao năng lực toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, Chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung trọng tâm là giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống; Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; gắn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười