Xuất bản thông tin

null Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Dân số và phát triển

Trung tâm Y tế huyện Lai Vung tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Dân số và phát triển

Chiều ngày 25/6/2020, Tại hội trường Ủy bản nhân dân xã Long Hậu trung tâm Y tế huyện Lai Vung đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Dân số và phát triển, Báo cáo viên trong buổi Sinh hoạt là CN. Lê Văn Kha – Trưởng khoa Dân số, Trung tâm Y tế huyện Lai Vung  nội dung sinh hoạt tập trung tuyên truyền về quy mô dân số, cơ cấu dân số, giới tính và hiện trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có hơn 30 chị, em phụ nữ thuộc địa bàn xã Long Hậu.

Trong buổi sinh hoạt người dân có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin, kiến thức mới, được trực tiếp trao đổi các vấn đề chưa hiểu, chưa rõ còn vướng mắc, giúp họ hiểu hơn vai trò ý nghĩa của vấn đề dân số và phát triển từ đó góp phần không nhỏ tác động đến việc thay đổi ý thức, hành vi về dân số và phát triển.

Được biết, sinh hoạt chuyên đề được tổ chức làm 06 buổi tập trung và các xã có nguy cơ mất cân bằng giới tính khi sinh và gia tăng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên gồm Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành, Vĩnh Thới, Phong Hòa, Tân Dương trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các xã còn lại. Sinh hoạt chuyên đề nhằm mục đích tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện mục tiêu chiến lược dân số đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động cộng đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Phòng Công tác xã hội – Trung tâm Y tế huyện Lai Vung