Xuất bản thông tin

null Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự nói chuyện Chuyên đề lạm dụng đồ uống có cồn

Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự nói chuyện Chuyên đề lạm dụng đồ uống có cồn

Sáng ngày 23/7/2020 Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự truyền thông Nói chuyện Chuyên đề lạm dụng đồ uống có cồn cho cán bộ truyền thông, cộng tác viên Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại đây, các cán bộ y tế được nghe Thạc sĩ Huỳnh Trung Nghĩa – Trưởng Khoa Y tế Công cộng & Dinh dưỡng thông tin về tình hình sử dụng rượu, bia trên thế giới và Việt Nam; Tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn đối với sức khỏe, kinh tế và những vấn đề xã hội; Các chính sách quốc gia về tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn…

Buổi nói chuyện Chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ truyền thông, cộng tác viên tham gia hoạt động phòng, chống lạm dụng đồ uống có cồn thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của rượu bia, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương.

Trương Thị Diễm Hương - Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự