Xuất bản thông tin

null [02/10/2020] Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020 (xét tuyển Vòng 2)

[02/10/2020] Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức Ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020 (xét tuyển Vòng 2)