THÔNG TIN ĐẤU THẦU

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 433/TB-YHCT-TCG 23/05/2023 Về việc mời báo giá vị thuốc cổ truyền (lần 2)
2 359/TB-YHCT-KD 27/04/2023 Về việc mời báo giá vị thuốc cổ truyền
3 617/BC-BVĐT 03/04/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế
4 09/BC-BQLDA 07/02/2023 V/v kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở vật chất và trang, thiết bị Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự
5 985/BC-YHCT 28/10/2022 Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng - Thời gian từ ngày 09/09/2022 đến 12/10/2022
6 1606/BVĐKSĐ-VTTBYT 21/07/2022 V/v báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 1: Quả lọc thận nhân tạo
7 541/BVTM 27/05/2022 V/v báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm, sửa chữa hệ thống CT 16 lát cắt của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười
8 940a/BVĐKSĐ-VTTBYT 12/05/2022 Về việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu (BVĐK Sa Đéc)
9 383/BVTM 10/04/2022 V/v báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm bổ sung “cấp bách” oxy lỏng y tế sử dụng khi hết số lượng các hợp đồng cung ứng oxy đợt 1 năm 2022 để điều trị Covid-19
10 590a /BVĐKSĐ-VTTBYT 31/03/2022 V/v báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu (BVĐK Sa Đéc)

ĐẤU THẦU DỰ ÁN

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 129/SYT-NVD 10/01/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Phổi (Lần 8)
2 128/SYT-NVD 10/01/2022 Về việc mời tham gia xem xét, thẩm định (đánh giá) KHLCNT các gói thầu mua sắm thuốc, hoá chất VTYTTH, vắc xin, sinh phẩm (trừ KHLCNT thuốc tập trung) lần 01
3 127/SYT-NVD 10/01/2022 V/v đính chính thông tin thuốc trúng thầu năm 2021-2023
4 42/SYT-NVD 06/01/2022 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Phổi (Lần 7)
5 6084/SYT-NVD 30/12/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự (Lần 1)
6 6067/SYT-NVD 29/12/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (Lần 1)
7 6060/SYT-NVD 29/12/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Bệnh viện Phổi (Lần 6)
8 6046/SYT-NVD 28/12/2021 V/v không chấp thuận Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long thay đổi thông tin thuốc trúng thầu
9 5222/SYT-TTrS 18/11/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm TTBYT
10 685/QĐ-SYT 14/05/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 22b: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị y tế khác thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
11 1540/QĐ-SYT 29/12/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị và các bộ dụng cụ phòng mổ thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
12 1403/QĐ-SYT 16/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25b: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị văn phòng thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
13 171/TTDVTC 10/08/2020 V/v thông báo KQLCNT, thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng mua sắm tài sản tập trung gói thầu số 01: Mua máy vi tính để bàn, mái vi tính xách tay
14 838/QĐ-SYT 29/07/2020 Quyết định phê duyệt kết quả iựa chọn nhà thầu gói thầu số 24: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
15 701/QĐ-SYT 15/06/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 22a: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị chuyên môn khác thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
16 622/QĐ-SYT 19/05/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 23: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống chụp mạch và hỗ trợ chẩn đoán thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
17 582/QĐ-SYT 12/05/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 15b: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh của Hệ thống MRI thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
18 579/QĐ-SYT 11/05/2020 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y học hạt nhân thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
19 1060/QĐ-SYT 16/12/2019 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị hỗ trợ thở và dõi bệnh nhân phòng mổ thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
20 1050/QĐ-SYT 12/12/2019 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 26: Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị xét nghiệm và vi phẫu thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp