TIN TỨC - SỰ KIỆN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

SYT - Home - MenuLeft

Xuất bản thông tin

Về việc cấp, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề Dược đợt 11 năm 2023


Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 07 - 2023


Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 06 - 2023


V/v dự thảo Kế hoạch chương trình hành động quốc gia Người cao tuổi năm 2023


V/v triển khai Thông tư 06/2023/TT-BYT


V/v hưởng ứng lời kêu gọi vận động, ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất


V/v vận động đóng góp nuôi Mẹ Việt Nam anh Hùng


V/v triển khai thực hiện Quyết định số 296/QĐ-UBND-HC ngày 14/3/2023 của UBND Tỉnh


V/v cập nhật thông tin liên quan lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc ARV tại cơ sở điều trị HIV năm 2024, 2025


V/v mời các thành viên theo Quyết định 1334/QĐ-SYT lần 05


V/v triển khai Quyết định số 286/QĐ-UBND-HC ngày 13/3/2023 của UBND Tỉnh


V/v triển khai Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND Tỉnh


V/v thông báo thời gian cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh


V/v tham dự hội nghị đào tạo, tập huấn Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023


V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-BYT về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030


Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 09. 2023


Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 08. 2023


Triển khai sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023


V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại Phường 4, thành phố Sa Đéc


V/v xác minh quá trình thực hành của bà Phan Thị Thuý Vy

Menu Công bố