TIN TỨC - SỰ KIỆN

SYT - Home - MenuLeft

Xuất bản thông tin

V/v thay đổi thông tin thuốc trúng thầu OCID thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia của Công ty CPDP TBYT Hà Nội


V/v thu hồi thẻ “Người giới thiệu thuốc”


V/v xác nhận thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ông Lưu Huy Hùng, bà Trần Thị Nguyên An và bà Phan Thị Thu Hồng


Báo cáo hoạt động y tế lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023


V/v công bố danh sách “Người giới thiệu thuốc”


V/v cho phép tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại phường An Hòa, thành phố Sa Đéc


V/v xác nhận quá trình hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Bác sĩ Lê Thị Trúc Phương (lần 2)


V/v xác nhận quá trình hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung (lần 2)


V/v xây dựng Kế hoạch thuốc điều trị PrEP nguồn Dự án QTC năm 2024


V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo TT ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia; thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm


V/v triển khai thực hiện tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID


V/v triển khai tài liệu thuộc “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho NVYT trường học” và đảm bảo phối hợp thực hiện công tác y tế trường học năm 2024


V/v tham dự lớp huấn luyện “Thực hành Cấp cứu Hồi sức Nhi khoa dành cho Bác sĩ”


V/v phúc đáp thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bà Hồ Thị Hồng Thắm


V/v phúc đáp thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bà Trần Thị Ngọc Son


V/v phúc đáp thông tin hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bà Trần Huỳnh Hồng Ngọc


Về việc thu hồi và hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh


Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 06 - 2024


Về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đợt 06 - 2024


Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề Dược đợt 09 năm 2024

Menu Công bố