Tin mới

Banner Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

Banner BlueZone

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/2022/NQ-HĐND 24/04/2022 NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 1391/SYT-NVY 08/04/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 838/QĐ-BYT Hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống COVID-19
3 1015/SYT-NVY 17/03/2022 V/v triển khai hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 và Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022
4 867/SYT-NVY 07/03/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 528/QĐ-BYT ngày 03/3/2022 về việc ban hành “Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19”
5 865/SYT-NVY 04/03/2022 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 27/02/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Banner Đào tạo đặt hàng

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 202/TB-SYT 20/10/2023 V/v hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ nhập học và ký kết hợp đồng đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo đặt hàng tại Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
2 198/TB-SYT 17/10/2023 Thông báo sinh hoạt nội dung liên quan phân công sinh viên đào tạo theo đặt hàng hệ chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tốt nghiệp năm 2023
3 194/TB-SYT 10/10/2023 Thông báo tọa đàm sinh hoạt nội dung liên quan đào tạo theo đặt hàng hệ chính quy, tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2023
4 191/TB-SYT 04/10/2023 Thông báo thí sinh được cử tham gia đào tạo theo đặt hàng hệ chính quy, tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2023
5 175/TB-SYT 06/09/2023 Về việc xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui (đợt bổ sung), tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2023
6 170/TB-SYT 30/08/2023 V/v đăng ký xét tuyển đào tạo theo hợp đồng hệ chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2023
7 119/TB-SYT 30/06/2023 Thông báo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo đặt hàng hệ chính qui, vào Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2023
8 79/TB-SYT 09/05/2023 Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui, tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2023
9 296/TB-SYT 28/09/2022 Về việc hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ nhập học và ký kết hợp đồng đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo đặt hàng tại Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
10 291/TB-SYT 22/09/2022 Về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui, tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2022 (bổ sung)

VĂN BẢN ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA

VĂN BẢN ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA

Nhúng IFrame

SYT - Home - MenuLeft

Banner Cẩm nang chuyển đổi số

Banner Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Banner SYT

Banner lịch trực Covid

Banner đường dây nóng trạm y tế

Banner hỏi đáp về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế

Menu Công bố

 

Lượt truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 93248

Khách online: 12

Banner Lưu ý khi tiêm vắc xin