Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 5389/SYT-NVD 28/11/2021 V/v chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp QG và Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT
2 5387/SYT-NVD 27/11/2021 V/v chấp thuận Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự, Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò, Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh điều chuyển thuốc phòng chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Y học cổ truyền (lần 4)
3 5384/SYT-NVY 27/11/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022
4 5381/SYT-NVY 27/11/2021 V/v tăng cường triển khai các hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
5 5375/SYT-NVY 26/11/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
6 5371/SYT-NVD 26/11/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình (Lần 1)
7 5370/SYT-NVD 26/11/2021 V/v chấp thuận Công ty Cổ phần Dược phẩm Bách Niên giảm giá thuốc trúng thầu
8 5367/SYT-VP 26/11/2021 V/v triển khai thực hiện trách nhiệm trong quản lý nhà nước về cư trú
9 456/BC-SYT 26/11/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2021
10 5327/SYT-TCCB 25/11/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BNV, Quyết định số 1331/QĐ-TTg và Quyết định số 1113/QĐ-BNV
11 5325/SYT-KHTC 25/11/2021 V/v góp ý Dự thảo báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động y tế năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
12 5313/SYT-NVY 24/11/2021 V/v triển khai Quyết định số 5003/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 ban hành Kế hoạch phân vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025
13 5312/SYT-NVY 24/11/2021 V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh Trường Trung học cơ sở
14 5311/SYT-KHTC 24/11/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ
15 5296/SYT-NVD 23/11/2021 V/v chấp thuận Bệnh viện Quân Dân Y điều chuyển thuốc phòng chống dịch COVID-19 cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười
16 5295/SYT-NVY 23/11/2021 V/v tổ chức cho trẻ uống bổ sung Vitamin A đợt 2 năm 2021
17 5287/SYT-NVD 23/11/2021 V/v báo cáo thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược năm 2021
18 5283/SYT-NVD 23/11/2021 V/v yêu cầu khắc phục, sửa chữa tồn tại
19 1246/QĐ-SYT 23/11/2021 Quyết định về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 34 năm 2021
20 5282/SYT-NVY 22/11/2021 V/v phân tuyến tiếp nhận khám, chữa bệnh cho bệnh nhân trong thời gian trưng dụng Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19
21 5263/SYT-NVY 22/11/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
22 5250/SYT-NVY 20/11/2021 V/v xác minh quá trình thực hành của ông Nguyễn Phan Minh Quân
23 5243/SYT-NVY 20/11/2021 V/v chuẩn bị tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
24 5241/SYT-NVD 20/11/2021 V/v đề xuất số lượng sử dụng thuốc Molnupiravir
25 5232/TĐPVX 19/11/2021 V/v điều chuyển vắc xin AstraZeneca
26 5224/SYT-NVY 19/11/2021 V/v triển khai điều trị viêm gan C cho người đồng nhiễm HIV/VGC
27 1239/QĐ-SYT 19/11/2021 Quyết định V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
28 1237/QĐ-SYT 19/11/2021 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh đợt 28.2021
29 1236/QĐ-SYT 19/11/2021 Quyết định thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
30 5222/SYT-TTrS 18/11/2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm TTBYT
31 5219/SYT-TCCB 18/11/2021 V/v triển khai tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo
32 5215/SYT-TTrS 18/11/2021 V/v thực hiện kê khai TSTN hằng năm và kê khai bổ sung
33 5214/SYT-KHTC 18/11/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ
34 5212/SYT-NVY 18/11/2021 Về việc hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BYT
35 5207/SYT-VP 18/11/2021 V/v triển khai Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2021
36 5205/SYT-NVD 18/11/2021 V/v thực hiện Công văn số 1066/UBND-KT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
37 5202/SYT-VP 18/11/2021 V/v mời họp trực tuyến triển khai kế hoạch tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 và báo cáo kết quả điều trị F0 tại nhà
38 5191/SYT-NVY 18/11/2021 V/v xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế năm 2021
39 5166/SYT-TTrS 17/11/2021 V/v chấn chỉnh các nội dung kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021
40 5163/SYT-NVD 17/11/2021 V/v điều tiết số lượng thuốc trúng thầu năm 2021-2023 cho Trung tâm Y tế huyện Tam Nông (Lần 1)
41 5162/SYT-NVD 17/11/2021 V/v chấp thuận Công ty TNHH DP Niềm Tin thay đổi thông tin thuốc trúng thầu
42 5161/SYT-NVD 17/11/2021 V/v chấp thuận Công ty TNHH Dược phẩm Việt Đức thay đổi thông tin thuốc trúng thầu
43 5156/SYT-VP 17/11/2021 V/v triển khai các Quyết định của Bộ Y tế
44 1228/QĐ-SYT 17/11/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) đợt 10 - 2021
45 5153/TĐPVX 16/11/2021 V/v điều chuyển vắc xin AstraZeneca
46 5145/TĐPVX 16/11/2021 V/v cập nhật số liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19
47 5132/SYT-NVY 16/11/2021 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
48 5130/SYT-TCCB 16/11/2021 V/v triển khai Quyết định số 5227/QĐ-BYT của Bộ Y tế
49 5129/SYT-NVY 16/11/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly y tế từ các cơ sở cách ly ngoài Tỉnh
50 5128/SYT-NVY 16/11/2021 V/v góp ý hướng dẫn các cơ sở/lò giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19