Bài viết

null Nhớ lời Bác dặn dò đội ngũ cán bộ và ngành Y tế

Trang chủ Bài viết

Nhớ lời Bác dặn dò đội ngũ cán bộ và ngành Y tế

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và luôn quan tâm đến xây dựng đội ngũ thầy thuốc và ngành Y tế nước nhà. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Ngành y tế cũng như các thầy thuốc Việt Nam “Lương y phải như từ mẫu”, phải là người mẹ hiền; phải chú trọng kết hợp Đông, Tây y và hết lòng yêu thương, chăm sóc người bệnh”.

Trong “Thư gửi Hội nghị cán bộ ngành Y tế” được đăng trên Báo Nhân Dân, số 362, ngày 27/2/1955, với tên Hồ Chí Minh, Bác đã viết:

Về cán bộ ngành Y, Bác căn dặn:

- Trước hết là phải thật thà đoàn kết - Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.

Đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các Bộ trưởng, Thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân.

- Thương yêu người bệnh - Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khoẻ cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang.

Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn.

“Lương y phải như từ mẫu”, câu nói ấy rất đúng.

Về ngành Y, Bác chỉ ra:

- Xây dựng một nền y học của ta - Trong những năm nước ta bị nô lệ, thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập, tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng.

Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc “Đông” và thuốc “Tây”.

Mong các cô, các chú cố gắng thi đua làm tròn nhiệm vụ. [1]

Trước đó, Trong bức thư gửi Hội nghị Quân y, được tổ chức tại Chiến khu Việt Bắc, tháng 3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Người ta có câu: “Lương y kiêm từ mẫu”, nghĩa là một người thầy thuốc đồng thời phải là một người mẹ hiền”.[2]

Đến tháng 6-1953, cũng nhân dịp Hội nghị Y tế toàn quốc được tổ chức tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho ngành Y tế nước nhà, trong thư Người viết: “Phòng bệnh cũng cần thiết như trị bệnh, để làm tròn nhiệm vụ ấy cán bộ y tế (bác sĩ, y tá, những người giúp việc) cần phải: Thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt. Cần phải tận tâm tận lực phụng sự nhân dân. Lương y phải kiêm từ mẫu”.[3]

Ngày 31-7-1967, trong bức thư khen cán bộ, nhân viên Quân y, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Luôn luôn ghi nhớ rằng người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền, hết lòng hết sức cứu chữa và phục vụ thương binh, bệnh binh, tích cực nâng cao sức khoẻ của bộ đội, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn” [4].

Đáng chú ý là bản Di chúc Bác bổ sung ngày 19/5/1968, Bác đã dặn dò thêm nhiều điểm quan trọng, đó có ý là sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân đã hoàn toàn thắng lợi thì phải hết sức chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Gần cuối bản Di chúc, Người nhắc phải “phát triển công tác vệ sinh, y tế…”.[5]

Như vậy, xuyên suốt trong cuộc đời mình, đối với cán bộ ngành Y tế, Bác nhấn mạnh đến lòng thương người của “từ mẫu”, của người “mẹ hiền”, luôn yêu thương chăm lo, săn sóc bệnh nhân, hy sinh quyền lợi riêng tư vì mọi người, đặc biệt là người bệnh. Đối với ngành Y tế, Bác dặn phải không ngừng đổi mới, tìm nhiều phương thuốc hay cả Đông và Tây y, kết hợp nhiều phương pháp để trị bệnh hiệu quả, phải dựa trên nguyên tắc: “khoa học, dân tộc và đại chúng” để phát triển ngành, để chăm lo tốt hơn cho mọi người dân.

Sự quan tâm của Bác Hồ đối với đội ngũ thầy thuốc và ngành Y tế là vinh dự, niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, của ngành Y tế, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của ngành trước những diễn biến phức tạp trong việc dự phòng, chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho người dân trong điều kiện hội nhập, nhiều dịch bệnh có tính toàn cầu như hiện nay. Nhưng với bản chất thương người, được rèn luyện trong môi trường nhân ái, có kinh nghiệm trong việc vượt qua đại dịch covid 19 vừa qua. Tin chắc rằng đội ngũ cán bộ và ngành Y tế nước ta sẽ có nhiều thành tích cống hiến và phục vụ tốt hơn sự nghiệp “cứu người”./.

Mai Quang Khả

Chú thích:

[1]. Hồ Chí Minh – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011, Tập 9, Trang 343;

[2]. Hồ Chí Minh – Toàn tập. sđd, Tập 5, Trang 487;

[3]. Hồ Chí Minh – Toàn tập. sđd, Tập 8, Trang 154;

[4]. Hồ Chí Minh – Toàn tập. sđd, Tập 15, Trang 36.

[5]. Trích bản Di chúc Bác Hồ viết năm 1968.

Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh – Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011, Tập 5, Tập 9, Tập 15.

2. Bản Di chúc Bác Hồ.

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin