Xuất bản thông tin

null Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn

 

Sáng ngày 24/2/2022, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Đ/C Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2021, tuy hoạt động dạy và học bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid-19, nhưng Nhà trường vẫn quyết tâm thực hiện đạt kế hoạch nhiệm vụ mà Tỉnh ủy giao. Theo đó, Nhà trường thích ứng, chuyển đổi linh hoạt, kịp thời bằng hình thức trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dạy – học, đã tạo dấu ấn tích cực trong các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến cuối năm 2021, Trường đã thực hiện mở lớp đào tạo cho 14 lớp chuyển từ năm 2020 và 29 lớp mở mới trong năm 2021.

Song song đó, được sự ủng hộ cao của lãnh đạo tỉnh cùng với những điều kiện thuận lợi về nguồn nhân lực, Trường đã quyết tâm thực hiện để đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học; công tác giảng dạy thường xuyên được quan tâm nâng cao chất lượng; đội ngũ giảng viên của Trường ngày càng được nâng cao chất lượng, linh hoạt và thích ứng nhanh trong tình hình mới; đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho Tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trung tâm chính trị huyện, thành phố; Giảng viên thỉnh giảng trong công tác phối hợp mở lớp và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022. 

Thực hiện kế hoạch năm 2022, Trường có 94 lớp với 8.117 học viên. Trong đó, lớp của năm 2021 chuyển sang là 13 lớp với 840 học viên; mở mới 81 lớp với 7.277 học viên.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp cần thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; cập nhật kiến thức, nhất là văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp; liên hệ thực tiễn, đa dạng hóa phương thức đưa giảng viên, học viên đi nghiên cứu thực tế phù hợp với nội dung, chuyên đề thực tiễn đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Nhà trường xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án Trường Chính trị chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác tuyển dụng viên chức, giảng viên theo phân bổ biên chế. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng các hội nghị, hội thảo khoa học, tọa đàm; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy, học tập; nhất là những đề tài mới liên quan đến phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội v.v..

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

T.H